KONTAKT
 
 

 

Vrste opreme:

- Ručne i električne lančane dizalice i kolica

 

- Ručna i električna dizalična užetna vitla,

 

- Napojni električni vod 3x380V - kanalni TDR,

 

- Vodilice (C-Profili) napojnih el. kabelskih vodova,

 

- Rasklopni el. ormari,

 

- Plosnati kablovi,

- Upravljačka tipkala (sa kabelom, daljinska-radio) neovisna u odnosu na teret,

 

- Čeličnu užad - svih dimenzija - kvaliteta kao i nerotirajuća

- Priveznice, čelične i sintetičke,

 

- Kalibrirane nosive i potezne lance za električne i ručne lančane dizalice,

- Elastične, krute spojke,

- Vodilice užeta - unutarnji dvodjelni prsten el. vitala,

- Sklopovi kuka, kuke, kućišta, užnice, osigurači za kuke,

 

- Klizni ležajevi DL - DDL, kotači pogonski-gonjeni (most - mačka),

- El. mag. kočnice za sve sklopove pogonskih vitala,

 

- Motor reduktori raznih namjena.

 

O NAMA DIZALICE VITLA DIZALIČNA OPREMA REFERENCE SERVIS KONTAKT WLW d.o.o. Zagreb Warp Studio